நடைபெற்று முடிந்த உள்ளுராட்சி சபைத் தேர்தலின் உத்தியோகபூர்வத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

results jaffnaயாழ்ப்பாண மாநகர சபை


வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
14,42435.76%16
12,02029.8%13
8,67121.5%10
2,4236.01%3
1,4793.67%2
1,0712.66%1
00%

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
12,30035.09%16
6,36618.16%6
5,64916.12%6
3,85811.01%4
3,2949.4%3
2,7037.71%3
8842.52%1

வலிகாமம் தென்மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
10,64141.59%12
6,30524.64%7
4,08315.96%4
2,2168.66%2
1,4925.83%2
6522.55%2
1980.77%1

பருத்தித்துறை நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
2,19937.2%5
1,88031.8%3
77713.14%1
4046.83%1
4036.82%1
831.4%0
00%0
00%0

காரைநகர் பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
1,62327.84%3
1,26321.67%2
1,19720.54%2
1,08018.53%3
3596.16%1
00%0
00%0
00%0

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
8,11934.44%9
5,63823.91%3
3,51114.89%3
3,10913.19%2
1,4085.97%2
1,2795.42%1
00%0
00%0
00%0

நல்லூர் பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,95331.87%6
4,33923.23%5
3,56219.07%4
1,98310.62%2
9034.83%1
8844.73%1
7163.83%1
00%0
00%0

வேலனை பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
3,62739.08%7
2,89131.15%5
8999.69%2
7377.94%1
4034.34%1
3453.72%1
3063.3%1
00%0

நெடுந்தீவு பிரதேச சபைவாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
1,24649.7%6
80832.23%4
29211.65%2
973.87%1
00%0
00%0

வல்வெட்டித்துறை நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
1,32231.7%7
1,06925.64%4
65915.8%2
61914.84%2
2305.52%1
1874.48%1
00%0

வலிகாமம் தெற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
8,96335.77%11
5,40121.55%6
3,29513.15%4
2,99011.93%4
2,77511.07%3
1,4475.77%2
00%0

 சாவகச்சேரி பிரதேச சபை
வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
9,67237.04%13
5,73221.95%6
3,79914.55%4
2,3128.85%3
1,9357.41%2
1,5405.9%2
7582.9%1
00%0
00%0

பருத்தித்துறை பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
6,53233.32%8
3,89719.88%4
3,58818.3%3
2,04910.45%2
1,8309.34%2
9124.65%1
7954.06%1

ஊர்காவற்துறை சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
2,88451.02%7
1,98235.06%5
5489.69%1
1422.51%0
00%0
00%0
00%0

வடமராட்சி தென் மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
6,20628.16%9
5,23223.74%7
5,12923.27%7
2,26410.27%3
1,9758.96%3
1,1095.03%2
00%0

சாவகச்சேரி நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
2,77931.39%6
2,48128.02%5
1,37215.5%3
1,02911.62%2
5185.85%1
3443.89%1
00%0
2612.95%0
00%0

வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
9,41437.72%17
5,62122.52%8
3,93515.77%6
3,13112.55%4
1,7757.11%2
1,0814033%2

மட்டக்களப்பு மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்


மட்டக்களப்பு மாநகர சபை

வாக்குரிமைசதவீதம்உறுப்பினர்கள்
17,46936.72%17
7,61116%5
6,20913.05%4
5,46511.49%4
5,03010.57%4
1,3472.83%1
6531.37%1
5531.16%1
5331.12%1
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0

மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,30439.8%6
2,71820.4%3
2,70620.31%3
1,2189.14%2
00%0
00%0
00%0
00%0

ஏறாவூர் நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
4,23728.47%5
4,02427.04%4
2,81518.91%3
1,3088.79%1
1,1057.42%2
5573.74%1
4392.95%1
00%0
00%0
00%0

காத்தான்குடி நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
12,49951.36%10
5,81523.9%4
4,63319.04%3
7793.2%1
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0

மண்முனை தெற்கு மற்றும் எருவில்பற்று பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
14,42544.6%10
7,06121.83%4
4,12912.77%2
2,7898.62%2
2,5537.89%2
1,3834.28%1

ஏறாவூர்பற்று பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
9,36325.57%8
9,22925.21%8
8,89124.28%7
4,89313.36%4
1,9835.42%2
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0

கோரளைப்பற்று வடக்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
3,68428.1%3
3,51426.81%4
2,39618.28%2
1,1258.58%1
1,0878.29%1
5894.49%1
00%0
00%0
00%0

போரைத்தீவு பற்று பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
7,90438.43%8
3,15715.35%3
2,58412.56%2
1,8138.81%2
1,7178.35%1
1,6087.82%1
1,3916.76%1
00%0
00%0

கோரளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
6,69642.14%8
6,47140.72%7
1,1187.04%1
4352.74%1
3912.46%1
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0

மண்முனை மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,36933.72%7
3,39421.32%4
2,48215.59%3
1,2627.93%1
1,2487.84%1
9756.12%1
7094.45%1
00%0
00%0

கோரளைப்பற்று பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
9,76026.95%6
9,14225.24%6
5,09914.08%3
4,98613.77%3
2,3546.5%2
1,7194.75%1
1,4854.1%1
1,4814.09%1
00%0
00%0

மண்முனைபற்று பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
14,42544.6%10
7,06121.83%4
4,12912.77%2
2,7898.62%2
2,5537.89%2
1,3834.28%1
00%0
00%0
00%0
00%0
00%0

மன்னார் மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்


முசலி பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,42745.19%7
3,22526.85%4
1,1749.78%2
1,0418.67%1
3482.9%1
2952.46%1
00%0
00%0
00%0

நானாட்டான் பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம்உறுப்பினர்கள்
5,30141.76%7
3,58928.27%5
2,33918.42%3
4303.39%1
00%0
00%0
00%0
00%0

மன்னார் நகர சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
4,35537.36%7
3,42429.37%4
1,23110.56%2
9037.75%1
4093.51%1
3953.39%1
00%0
00%0
00%0

மன்னார் பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,88433.05%7
5,02928.25%7
1,99511.21%2
1,5178.52%2
1,2296.9%1
1,1186.28%1
6243.51%1
00%0

மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபை

வாக்குகள்சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
5,26335.27%11
3,62824.31%5
2,10214.09%3
1,3288.9%2
1,0406.97%2
6844.58%1
4663.12%1
00%0
00%0