எனது சகாேதரனை கடத்தியது கடற்படை சம்பத்முனசிங்க -ஐநாவில் ஜெயனி சாட்சியம்

2008ம் ஆண்டு திருக்காேணமலையில் ஜெயனி தியாகராசாவின் சகாேதரன் உட்பட பதினாெரு பேர்கடத்தப்பட்டனர்.இக்கடத்தலுக்கான காரணமானவர் கடற்படை த் தளபதி சம்பத் முனசிங்க தலைமைாசிறீலங்கா படை யினரே என ஐநா சபை மனித உரிமை பேரவையில் நீதி காேர வந்துள்ள ஜெயனி தியாகராசா சாட்சிமளித்துள்ளார்.இது தாெடர்பில் புனித பூமிக்கு அவர் வழங்கிய பிரத்தியேக கருத்துக்கள்.
நன்றி புனிதபூமி
Share this article :
Print PDF
 
Support : Eelam5.com | Untamil.com | News4tamil.com
Powered by Eelanila
Copyright © 2011. ஈழநிலா.கொம் - All Rights Reserved
Eelanila.com
Design by: Nilavan Published by: Eelanila